Tynnyrkari Private
English Russia Suomi Svenska

Tynnyrkari och Aspö har haft sin beskärda del av internationella konflikter och intriger. Aspö har tack vare sitt läge mitt i frontlinjen mellan Sverige och Ryssland alltid utgjort slagfält i krig. Ett av de största sjöslagen i kriget mellan de dåtida stormakterna Sverige och Ryssland ägde rum 1789–1790 knappa 15 sjömil från Tynnyrkari.

Brittiska sjöfarare har kallat Aspö för ”Devil’s Rock”, ett relativt träffande namn på sin tid. Den tidens öbor livnärde sig på sjöröveri och smuggling, men även på mer respektabla verksamheter som lotsning, fiske och sjöfart. Under andra världskriget utkämpades här strider mellan Finland och Ryssland och på öarna finns fortfarande många befästningar kvar från denna tid.

På Tynnyrkari och de andra öarna känner man verkligen historiens vingslag. Området är fullt av påminnelser om det förgångna – allt från krigsmonument från de svensk-ryska krigen till de ryska tsarernas gamla sommarresidens.